COUPÉ
KAUF MIT VOLLMACHT

 
-
Bleifrei
252 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-29.0%
45'101.-
-
Bleifrei
184 PS
Coupé
2 Türen
Schaltgetriebe
6 Gang
Werkslieferzeit
-29.0%
35'729.-
-
Diesel
190 PS
Coupé
2 Türen
Schaltgetriebe
6 Gang
Werkslieferzeit
-28.0%
38'536.-
ADVANTAGE
Diesel
313 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-28.0%
53'850.-
-
Bleifrei
184 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-27.0%
39'990.-
-
Diesel
190 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-27.0%
42'794.-
ADVANTAGE
Bleifrei
326 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-27.0%
52'080.-
M2 COMPETITION
Bleifrei
412 PS
Coupé
2 Türen
Schaltgetriebe
6 Gang
Werkslieferzeit
-25.0%
57'686.-
-
Diesel
258 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-25.0%
50'117.-
-
Bleifrei
340 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-23.0%
47'835.-
-
Bleifrei
136 PS
Coupé
2 Türen
Schaltgetriebe
6 Gang
Werkslieferzeit
-23.0%
28'683.-
ADVANTAGE
Bleifrei
252 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-23.0%
38'231.-
-
Bleifrei
184 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-23.0%
33'342.-
M4
Bleifrei
431 PS
Coupé
2 Türen
Schaltgetriebe
6 Gang
Werkslieferzeit
-22.0%
75'856.-
-
Bleifrei
340 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-21.0%
46'164.-
-
Diesel
150 PS
Coupé
2 Türen
Schaltgetriebe
6 Gang
Werkslieferzeit
-20.0%
31'281.-
ADVANTAGE
Diesel
224 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-20.0%
39'290.-
-
Diesel
190 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-19.0%
37'139.-
-
Diesel
190 PS
Coupé
2 Türen
Schaltgetriebe
6 Gang
Werkslieferzeit
-19.0%
33'535.-
-
Diesel
231 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-25.0%
49'556.-
SPORT
Diesel
231 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-23.0%
51'618.-
DESIGN
Diesel
231 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-23.0%
51'618.-
RS5
Bleifrei
450 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-22.0%
83'788.-
-
Bleifrei
190 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-22.0%
40'588.-
DESIGN
Bleifrei
190 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-22.0%
42'304.-
SPORT
Bleifrei
190 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-22.0%
42'304.-
-
Diesel
190 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-22.0%
43'981.-
-
Bleifrei
245 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-22.0%
48'622.-
DESIGN
Bleifrei
245 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-22.0%
50'338.-
SPORT
Bleifrei
245 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-22.0%
50'338.-
-
Diesel
286 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-22.0%
53'813.-
SPORT
Diesel
286 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-22.0%
54'562.-
-
Diesel
190 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-22.0%
41'586.-
-
Bleifrei
150 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-21.0%
38'761.-
SPORT
Bleifrei
150 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-21.0%
40'499.-
DESIGN
Bleifrei
150 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-21.0%
40'499.-
SPORT
Diesel
190 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-21.0%
46'283.-
DESIGN
Diesel
190 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-21.0%
46'283.-
SPORT
Diesel
190 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-21.0%
43'857.-
DESIGN
Diesel
190 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-21.0%
43'857.-
TTS
Bleifrei
306 PS
Coupé
3 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-21.0%
54'609.-
-
Bleifrei
184 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-20.0%
42'424.-
M2 COMPETITION
Bleifrei
410 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-20.0%
66'280.-
M4
Bleifrei
431 PS
Coupé
2 Türen
Sequentiellgetriebe
7 Gang
Werkslieferzeit
-20.0%
80'520.-
-
Bleifrei
184 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-20.0%
42'624.-
-
Diesel
190 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-20.0%
45'184.-
M4
Bleifrei
431 PS
Coupé
2 Türen
Schaltgetriebe
6 Gang
Werkslieferzeit
-20.0%
76'560.-
-
Diesel
190 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-20.0%
37'032.-
M2 COMPETITION
Bleifrei
410 PS
Coupé
2 Türen
Schaltgetriebe
6 Gang
Werkslieferzeit
-20.0%
62'320.-
-
Bleifrei
340 PS
Coupé
2 Türen
Automatikgetriebe
8 Gang
Werkslieferzeit
-20.0%
49'760.-
95 insgesamt